ŚRODOWISKO W POLYFLOR

NASZA WIZJA                                             

Rozwijać zrównoważoną ekologicznie i ekonomicznie działalnosć oraz ograniczyć do minimum emisje związków węgla.

  • Unikanie emisji do ekosystemu

  • Zredukowanie do minimum odpadów

  • Wprowadzenie produktów, które są ekologicznie spójne z  ich przeznaczeniem poprzez zapewnienie wysokiego poziomu trwałości

  • Ochrona zasobów poprzez recykling

  • Aktywny udział w innowacjach i projektach branżowych poprawiających oddziaływanie na środowisko

  • Podnoszenie śwadomości ekologicznej poprzez otwartą komunikację z pracownikami, dostawcami, klientami

  • Staranny dobór materiałów, sposobów przetwarzania i najnowocześniejszych technologii w celu zmniejszenia wpływu na środowisko

Certyfikat BRE

Certyfikat Floorscore